O nama

Odvjetnički ured Marković je samostalni i neovisni odvjetnički ured koji se bavi pružanjem pravne pomoći međunarodnim i domaćim klijentima, a čije je obilježje praktičan i brz način sudjelovanja u rješavanju problema klijenata. Usmjereni smo na uspjeh naših klijenata i ponosni smo na naš proaktivan i moderan  način rada koji nam je omogućio da tijekom godina rada izgradimo prisne i dugotrajne odnose sa klijentima. Ured ima dugogodišnje iskustvo u provođenju međunarodnih transakcija  sa pravnim i fizičkim osobama iz zemalja Europske Unije i drugih zemalja, a koje iskustvo obuhvaća sva pitanja iz područja prava društva, poreznog prava, ugovornog prava, radnog prava, postupaka spajanja i preuzimanja, te prava intelektualnog vlasništva.